Cirkeln sluts: Love will meet again...

Tillknycklad av kärlek, fas 6
Visst borde en sån här 'serie' sluta lite hoppfullt. Eric Andersen's "Love Will Meet Again" gör det på bästa möjliga sätt, trots motstridiga känslor och oönskad tvekan, så finns tron på att allt kommer igen, kärleken kommer att möta dig igen...There's a feeling that lies inside me
Questions my heart and my mind
Changes, all the changes around me
I will know when it's time

Love came to me like a stranger
Creating the warmth of a brand new friend
Time has no limitations
Love will meet again
- Eric Andersen


Vill du ha riktigt lyckliga kärlekssånger, se här:
Sånger om lycklig kärlek
eller:
Lycklig med fart