90 år

Idag fyllde min gamla mamma 90 år...

Det finns väldigt få positiva sånger om åldrandet, men David Olney's "If My Eyes Were Blind" ser det ofrånkomliga på ett oerhört vackert sätt, här framförd av Ad Vanderveen och Iain Matthews i Neustadt 2011:


If my eyes were blind the darkest night would never hold a mystery
If my eyes were blind I'd hold your features fast within my memory
Within my mind, should my eyes go blind...
- David Olney