Betyg säger inte allt

Jag har fått det påpekat att jag varit elak mot vår finansminister Borg, då jag nämnde hans 1:a i matte på gymnasiet. Jag anser att det fokuseras alldeles för mycket på prov och betyg i vår svenska skola och skulle helst se att detta nervärderings-instrument försvann helt från den obligatoriska skola vi faktiskt har.

Således vill jag förtydliga att jag tycker att ett dåligt betyg inte alltid säger så mycket och inte medför att man inte kan lära sig trots att man har svårigheter. Kan man bli finansminister trots en 1:a i matte säger det väl en hel del om betygen...

De politiker med de högsta gymnasie-betygen, Annie Lööf och Beatrice Ask, är praktexempel på att man kan ha högsta betyg och inte alls begripa speciellt mycket... Kan man inte sätta sig in i hur andra människor har det, då hjälper inga betyg i världen...


The speaker speaks,
but the truth still leaks,
Where even Richard Nixon has got soul.
Even Richard Nixon has got it,
Soul.
- Neil Young i "Campaigner"


Ett betyg är bara ett betyg. Allvarligare är om man saknar förmåga till empati.
Mycket allvarligare...!